Kazuma Kobori

Rangiora Golf Club

Results

Competition Score
Charles Tour - Pegaus Open - Round 1 (Par 72) 69.00
Charles Tour - Pegasus Open - Round 2 (Par 72) 71.00
Charles Tour - Pegasus Open - Round 3 (Par 72) 73.00
Charles Tour Pegasus Open - Round 4 (Par 72) 75.00
NZ Amateur Qualifying - Round 1 (Par 72) 66.00
NZ Amateur Qualifying - Round 2 (Par 72) 77.00
Russley Open - Round 1 (Par 72) 75.00
Russley Open - Round 2 (Par 72) 73.00